Skip to content
KOSEM – Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Aktualność

EKO KONKURS

Uwaga Konkurs!!!

Przyleciały bociany :)

Wyniki konkursu wielkanocnego „ Easter Pet”

Życzenia wielkanocne

Mali ogrodnicy

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Kosem” powstało, aby wspierać edukację dzieci i młodzieży na terenie obwodu Szkoły Podstawowej w Izdebkach Kosnach. Od 1 września 2007 roku Stowarzyszenie prowadziło Niepubliczne Gimnazjum i Niepubliczne Przedszkole, a od 1 września 2008 roku Niepubliczną Szkołę Podstawową w Izdebkach Kosnach. W placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie uczy się ponad 100 uczniów, pracuje kilkunastu nauczycieli. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia pozalekcyjne dla dzieci szkolnych, a także dodatkowe dla młodzieży pozaszkolnej. Ponadto organizuje zajęcia rekreacyjne – wycieczki rowerowe, biwaki, wycieczki piesze – do źródeł Liwca, do szkółki leśnej itp. Stowarzyszenie „Kosem” realizuje program współpracy z Polonią na Białorusi w ramach szkół patronackich pod patronatem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Szkoła Podstawowa

EKO KONKURS

Uwaga Konkurs!!!

Wyniki konkursu wielkanocnego „ Easter Pet”

Konkurs był skierowany do przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3. Waszym zadaniem było wykonać dowolne wielkanocne zwierzątko ( baranka, zajączka lub kurczaka) różnorodną techniką. Prace mogły być przestrzenne oraz stworzone na kartce. Oprócz tego, że konkurs był plastyczny to również zawierał elementy angielskie. Należało podpisać dowolne elementy stworzonego zwierzątka mogły to

Przedszkole

EKO KONKURS

Uwaga Konkurs!!!

Przyleciały bociany :)

Jak wszyscy wiemy, przylot bocianów jest jednym ze zwiastunów aktualnej pory roku. Nie wszystkim przedszkolakom udało się zaobserwować już prawdziwe bociany, dlatego Krasnale postanowili zrobić swoje, nieco mniejsze, ale jakże piękne.  Przedszkolaki wykonały przestrzenną prace plastyczną za pomocą płatków kosmetycznych. Przedstawiona technika plastyczna jest doskonałą okazją do rozwoju umiejętności twórczych

Klub Seniora

Bezpieczny senior!

Wszyscy wiemy, że seniorzy są szczególnie zagrożoną grupą w okresie pandemii Covid-19. W ostatnim czasie wszyscy skupili się na  wdrażaniu i stosowaniu  do wytycznych sanitarnych w miejscach publicznych,  zapomnieli jednak o zagrożeniach jakie czekają seniorów w domach. Przestępcy coraz częściej wykorzystują izolację osób starszych jako łatwy łup. Zachęcamy seniorów do

Światowy Dzień Seniora

Uwaga Seniorzy!!!

2021 © by KOSEM