Skip to content
KOSEM – Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Kosem” powstało, aby wspierać edukację dzieci i młodzieży na terenie obwodu Szkoły Podstawowej w Izdebkach Kosnach. Od 1 września 2007 roku Stowarzyszenie prowadziło Niepubliczne Gimnazjum i Niepubliczne Przedszkole, a od 1 września 2008 roku Niepubliczną Szkołę Podstawową w Izdebkach Kosnach. W placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie uczy się ponad 100 uczniów, pracuje kilkunastu nauczycieli. Stowarzyszenie prowadzi zajęcia pozalekcyjne dla dzieci szkolnych, a także dodatkowe dla młodzieży pozaszkolnej. Ponadto organizuje zajęcia rekreacyjne – wycieczki rowerowe, biwaki, wycieczki piesze – do źródeł Liwca, do szkółki leśnej itp. Stowarzyszenie „Kosem” realizuje program współpracy z Polonią na Białorusi w ramach szkół patronackich pod patronatem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Szkoła Podstawowa

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2023/2024 od początku obfituje w naszej szkole w wydarzenia. Jednym z nich były wybory do Samorządu Uczniowskiego. Po ogłoszeniu terminu wyborów

Spotkanie z kulturą wysoką

27 września uczniowie klas VII i VIII mieli okazję spotkania z kulturą wysoką oglądając spektakl  pod tytułem Bestia przygotowany przez młodych aktorów Teatru ES. ,,Przedstawienie o młodzieży dla młodzieży opowiadający zwykłą historię w pewnej placówce” tak się zaczyna opis tego widowiska zamieszczony na stronie CKiS w Siedlcach. ,,Magicznie” widzowie przenieśli

Europejski Dzień Języków

Dzisiaj w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Dzień ten ogłosiła Rada Europy w 2001 roku pragnąc zwrócić szczególną uwagę na znaczenie nauki języków oraz poprawę świadomości istnienia i szacunku dla wszystkich języków używanych w Europie. Z tej okazji uczniowie przygotowali program artystyczny pt: Uczę się języków obcych, bo wiem,

Przedszkole

Wyjazd do Straży Pożarnej.

W dniu 28.09. 2023 r. przedszkolaki odwiedziły Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. W trakcie wizyty dwie najstarsze grupy wzięły udział w

DZIEŃ JABŁKA

27 września  w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Jabłka.  Tego dnia całe przedszkole przyszło ubrane na czerwono. W każdej z grup odbyły się różne konkurencje sportowe, były tory przeszkód z jabłkiem czy wyścigi. Oprócz tego na zajęciach dużo się działo, było kodowanie na macie z wykorzystaniem jabłek, dzieci doskonaliły umiejętność przeliczania, było

Pierwsze zajęcia z robotyki

22.09.2023 r. grupa Astronautów i Odkrywców uczestniczyła w pierwszych zajęciach z robotyki. Trenerzy z Małego Inżyniera przypomnieli zawartość każdego zestawu klocków Lego WeDo oraz sposób ich szukania. Następnie dzieci przystąpiły do budowania pierwszego robota Milo. Dla Astronautów to było pierwsze spotkanie z robotem. Dzieci były po d dużym wrażeniem efektu

Klub Seniora

Jesień życia to najpiękniejsza pora roku!

Światowy Dzień Seniora wypada 14 listopada. Nasz Aktywny Klub Seniora obchodził go 18 listopada. Jesień życia to najpiękniejsza pora roku!– tak brzmiało hasło przewodnie tegorocznej uroczystości. Spotkanie stało się okazją do pokazania, że wiek 60+ to po prostu kolejny etap życia, w którym osoby starsze mogą realizować swoje zamierzenia oraz

Dzień Seniora

Bezpieczny senior!

2023 © by KOSEM