„Matematyka jest wszędzie”

Dzięki pozyskanym środkom z programu grantowego „mPotęga” - III edycja, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Kosem” zrealizowało projekt pt. „Matematyka jest wszędzie”, którego beneficjentami byli uczniowie oraz rodzice zamieszkujący teren wiejski. Projekt obejmował zajęcia praktyczno-teoretyczne związane z wykorzystaniem matematyki w życiu codziennym.

W ramach projektu zrealizowane zostały działania, które miały na celu rozwiązywanie zadań praktycznych przez uczniów, np. które zakupy do gospodarstwa są bardziej opłacalne. Uczniowie m.in. piekli rogaliki, gdzie skład produktów należało wyliczyć poprzez rozwiązanie działań matematycznych. Poprzez ważenie produktów ćwiczyli umiejętności zmiany jednostek oraz budowali bryły obrotowe 3D. Dodatkowo uczestniczyli w zajęciach terenowych i wyjechali do UPH w Siedlcach.

Rodzice podczas spotkań poznawali sposoby motywowania dzieci do nauki, a także zapoznali się z ciekawymi grami, które uczą poprzez zabawę logicznego myślenia oraz kształtują wyobraźnię. Dodatkowo rodzice poznawali zadania, zagadki matematyczne, w których wiedza matematyczna wykorzystywana jest do rozwiązywania problemów mogących wystąpić w gospodarstwie.