2017r. - Aktywnie - razem

W okresie od 01.03.2017 do 31.12.2017 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „KOSEM” realizuje kolejny projekt współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 – „Aktywnie – razem”.

Zakłada on aktywną integrację wewnątrz i międzypokoleniową uczestników poprzez inicjowanie wolontariatu seniorów i młodzieży, prowadzenie zajęć wzajemnego nauczania oraz spotkania z ekspertami – policjantem, psychologiem i ratownikiem medycznym.

Przewidziane zostały także zajęcia sportowe (nordic walking, aqua-aerobik i „zdrowy kręgosłup”) oraz wspólne wyjazdy (m.in. czterodniowa wycieczka w góry oraz do Muzeum Powstania Warszawskiego). Zwieńczeniem projektu będzie organizacja Balu Seniora.

Galeria