Zimowisko 2019

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Kosem" jest organizatorem zimowiska

dla dzieci i młodzieży w Murzasichlu k/ Zakopanego w terminie 1-10 luty 2019r.

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany
ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie

750 zł na każdego uczestnika. Dofinansowaniem jest objętych 20 uczestników zimowiska.

2017r. - Aktywnie - razem

W okresie od 01.03.2017 do 31.12.2017 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „KOSEM” realizuje kolejny projekt współfinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 – „Aktywnie – razem”.

Zakłada on aktywną integrację wewnątrz i międzypokoleniową uczestników poprzez inicjowanie wolontariatu seniorów i młodzieży, prowadzenie zajęć wzajemnego nauczania oraz spotkania z ekspertami – policjantem, psychologiem i ratownikiem medycznym.

Przewidziane zostały także zajęcia sportowe (nordic walking, aqua-aerobik i „zdrowy kręgosłup”) oraz wspólne wyjazdy (m.in. czterodniowa wycieczka w góry oraz do Muzeum Powstania Warszawskiego). Zwieńczeniem projektu będzie organizacja Balu Seniora.

Galeria