Gimnazjalisto, Ósmoklasisto!!!

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2019

 

10 kwietnia 2019r. (środa) -  CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

  • godz. 900 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 
  • godz. 1100 z zakresu języka polskiego

 

11 kwietnia 2019r. (czwartek) -  CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

  • godz. 900 z zakresu przedmiotów przyrodniczych
  • godz. 1100 z zakresu matematyki

 

12 kwietnia 2019r. (piatek) -  JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

  • godz. 900 na poziomie podstawowym
  • godz. 1100 na poziomie rozszerzonym

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019

 

 

 

15 kwietnia 2019r. (poniedziałek)

 

  • godz. 900  język polski

 

 

 

16 kwietnia 2019r. (wtorek)

 

  • godz. 900 matematyka

 

 

 

17 kwietnia 2019r. (środa) -  JĘZYK OBCY

 

  • godz. 900  język angielski

 

 

 

PRZYBORY

1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

 

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

 

4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę

 

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

14 czerwca 2019r.

 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

14 czerwca 2019r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

21 czerwca 2019r.

 

 

Oferta szkół ponadgimnazjalnych w Siedlcach:

I LO im. B.Prusa
I Katolickie LO im. Świętej Rodziny
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi
IV Liceum Ogólnokształcące  im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Kazimierza Wielkiego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im.gen.J.Bema
ZDZ – CK Siedlce