Kalendarz Roku Szkolnego

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

3 września 2018r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2018r.

 

Ferie zimowe

 

28 stycznia - 10 lutego 2019r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18 - 23 kwietnia  2019r.                            

 

Egzamin ósmoklasisty:

 

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w  gimnazjum:

część humanistyczna

część matematyczno-przyrodnicza

część z języka obcego nowożytnego        

15 - 17 kwietnia  2019r.

 

 

 

 

10 - 12 kwietnia  2019r.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019r. 

 

Ferie letnie

 

22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.