Kalendarz Roku Szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017r.

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia  2018r.                            

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w  gimnazjum:
      część humanistyczna

część matematyczno-przyrodnicza

część z języka obcego nowożytnego         

 

18 kwietnia 2018r.

19 kwietnia 2018r.

20 kwietnia 2018r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r. 

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.