Murzasichle 2018

Podczas tegorocznych ferii uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Izdebkach-Kosnach uczestniczyli w wypoczynku zimowym, którego organizatorem było Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Kosem”. Program zimowiska obejmował głównie promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną oraz poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Murzasichle i okolic.

Uczestnicy zwiedzili Kopalnię Soli „Wieliczka” w Wieliczce. Odrywali wraz z przewodnikiem zabytki Zakopanego - cmentarz na Pęksowym Brzyzku, zabytkowy najstarszy drewniany kościółek pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, kaplicę na Jaszczurówce. Odwiedzili Sanktuarium na Krzeptówkach. Zobaczyli Wielką Krokiew oraz poznali historię pierwszych skoków narciarskich. Dzieci i młodzież spacerowali po Krupówkach. Uczestniczyli w wycieczce turystycznej pieszej do Doliny Kościeliskiej.

Uczestnicy wypoczynku byli w Izbie Regionalnej „U Gąsiennicy” w Murzasichlu, gdzie poznali tradycje i historię regionu, posłuchali legend i opowieści tatrzańskich oraz dowiedzieli się o początkach i obecnej działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Aura pogodowa sprzyjała zajęciom sportowo-rekreacyjnym na świeżym powietrzu. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w jeździe na nartach czy też snowboardzie. Oczywiście, nie mogło zabraknąć wizyty w Termach Chochołowskich, które były miejscem regeneracji sił, ale również ćwiczeń korekcyjnych.

Nie zapomnianym wydarzeniem, w którym uczestnicy zimowiska wzięli udział był konkurs drużynowy Pucharu Świata w Skokach Narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanym.

W ramach programu promocji zdrowia odbywały się zajęcia w grupach na temat higieny osobistej, prawidłowego żywienia i właściwego ubierania – ze szczególnym uwzględnieniem ubiorów zimowych. Oprócz tego w grupach przeprowadzone były pogadanki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, używkom tytoniowym, narkotykom i dopalaczom. Program promocji zdrowia obejmował też tematykę porozumiewania się w grupie oraz zajęcia z edukacji prozdrowotnej – dotyczące zasad zdrowego żywienia „talerz zdrowia”. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w grupach dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego pomagania rodzicom w pracach gospodarskich.

Wieczory to zajęcia integracyjno-rekreacyjne, świetlicowe, taneczne i muzyczne, gry planszowe, a także czytanie legend i opowieści tatrzańskich.

 

 Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.