Projekty

  • „Bezpieczna+”

    W roku szkolnym 2017/18 udało nam się pozyskać fundusze na realizację rządowego programu „Bezpieczna+”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią.

    czytaj więcej

  • „Matematyka jest wszędzie”

    Dzięki pozyskanym środkom z programu grantowego „mPotęga” - III edycja, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Kosem” zrealizowało projekt pt. „Matematyka jest wszędzie”, którego beneficjentami byli uczniowie oraz rodzice zamieszkujący teren wiejski. Projekt obejmował zajęcia praktyczno-teoretyczne związane z wykorzystaniem matematyki w życiu codziennym.

    czytaj więcej