Solina 2015

Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu „Kosem” udało się pozyskać wsparcie finansowe na zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii w terminie 07-20.07.2015 w Solinie. Otrzymano dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i Kuratorium Oświaty.

Dodatkowo otrzymano środki finansowe na realizację projektu „Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży z Białorusi” z zadania publicznego realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dofinansowaniem objęto 45 dzieci i młodzieży z Białorusi. Zapoznali się z historią Bieszczad. Uczestniczyli w zajęciach sportowych, ogniskach i zabawy integracyjne z młodzieżą polską, uczyli się języka polskiego oraz przedsiębiorczości.