Zimowisko 2019

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Kosem" jest organizatorem zimowiska

dla dzieci i młodzieży w Murzasichlu k/ Zakopanego w terminie 1-10 luty 2019r.

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany
ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie

750 zł na każdego uczestnika. Dofinansowaniem jest objętych 20 uczestników zimowiska.

Solina 2015

Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu „Kosem” udało się pozyskać wsparcie finansowe na zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii w terminie 07-20.07.2015 w Solinie. Otrzymano dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i Kuratorium Oświaty.

Dodatkowo otrzymano środki finansowe na realizację projektu „Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży z Białorusi” z zadania publicznego realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dofinansowaniem objęto 45 dzieci i młodzieży z Białorusi. Zapoznali się z historią Bieszczad. Uczestniczyli w zajęciach sportowych, ogniskach i zabawy integracyjne z młodzieżą polską, uczyli się języka polskiego oraz przedsiębiorczości.