Zimowisko 2019

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Kosem" jest organizatorem zimowiska

dla dzieci i młodzieży w Murzasichlu k/ Zakopanego w terminie 1-10 luty 2019r.

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany
ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie

750 zł na każdego uczestnika. Dofinansowaniem jest objętych 20 uczestników zimowiska.

Wizyta w Porzeczu - maj 2016

W dniach 25-28 maja 2016 roku uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Izdebkach Kosnach już po raz kolejny odwiedzili swoich przyjaciół z Porzecza na Białorusi. Wspólne zajęcia, warsztaty, gry oraz wymiana doświadczeń zacieśniają więzy Polaków z mieszkającą tam Polonią.

Głównym celem wycieczki było upamiętnienie Polaków pochowanych na ziemi białoruskiej. Uczniowie odwiedzili Bohatyrowicze, gdzie znajduje się grób Jana i Cecylii oraz mogiła powstańcza z 1863r. Złożyli kwiaty oraz zapalili znicze. Odśpiewali polskie pieśni patriotyczne.

Dodatkowo udali się do Grodna, gdzie zwiedzili miasto i dom Elizy Orzeszkowej.

Uczniowie uczestniczyli w białoruskim „Festiwalu Talentów”. Nie tylko byli widzami, ale również sami zaprezentowali przygotowany układ taneczny oraz spektakl. Zostali nagrodzeni wielkim brawami.

Miło spędzili czas uczestnicząc w zajęciach sportowo-rekreacyjnych z dziećmi ze Szkoły Średniej w Porzeczu. Największym przeżyciem dla chłopaków był wspólny mecz w piłkę nożną.

SKO-wicze z Kosnów wszystkich zarażają pasją oszczędzania. Nasi uczniowie opowiadali kolegom z Białorusi o programie edukacyjnym PKO Banku Polskiego, jakim jest Szkolna Kasa Oszczędności oraz o działaniach jakie są przez nich podejmowane, przedsiębiorczych postawach oraz lekcjach ekonomicznych. Żyrafka Lokatka ich oczarowała. Systematycznie odwiedzają nasz szkolny blog, aby na bieżąc być z wydarzeniami w naszej szkole.