Zakopane 2017

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Izdebkach-Kosnach podczas tegorocznych ferii uczestniczyli w wypoczynku zimowym, którego organizatorem był Związek Młodzieży Wiejskiej. Program zimowiska obejmował głównie promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną oraz poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych Zakopanego i okolic.

Uczestnicy podczas licznych wycieczek zwiedzili Zakopane. Spacerowali po Krupówkach. Mieli okazję zobaczyć Wielką Krokiew oraz zapoznać się z historią pierwszych skoków narciarskich. Świetnie bawili się w Tatrzańskim Zamku Zimowym. Pod okiem przewodnika odkrywali zabytki Zakopanego – cmentarz na Pęksowym Brzyzku, zabytkowy najstarszy drewniany kościółek pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, kaplicę na Jaszczurówce.

Program zimowiska obejmował przede wszystkim zajęcia sportowo-rekreacyjne. Dzieci i młodzież doskonaliła swoje umiejętności w jeździe na nartach czy też snowboardzie. Aura pogodowa sprzyjała spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Oczywiście, nie mogło zabraknąć wizyty w Termach Chochołowskich, które były miejscem regeneracji sił, ale również ćwiczeń korekcyjnych.

Uczestnicy wypoczynku byli w Izbie Regionalnej „U Gąsiennicy” w Murzasichlu, gdzie poznali tradycje i historię regionu, posłuchali legend i opowieści tatrzańskich oraz dowiedzieli się o początkach i obecnej działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Uczestnicy zimowiska odwiedzili Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN w Zakopanem, gdzie wspaniale spędzili czas w sali odkryć, w której dzięki nowym technologiom można się sporo nauczyć: obejrzeli wystawę opisującą świat flory i fauny tatrzańskiej w rytmie zmieniających się pór roku, a w sali kinowej uczestniczyli w projekcji filmów przyrodniczych o Tatrach.

W ramach programu promocji zdrowia odbywały się zajęcia w grupach na temat higieny osobistej, prawidłowego żywienia i właściwego ubierania – ze szczególnym uwzględnieniem ubiorów zimowych. Oprócz tego w grupach przeprowadzone były pogadanki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, używkom tytoniowym, narkotykom i dopalaczom. Program promocji zdrowia obejmował też tematykę porozumiewania się w grupie oraz zajęcia z edukacji prozdrowotnej – dotyczące zasad zdrowego żywienia „talerz zdrowia”. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w grupach dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego pomagania rodzicom w pracach gospodarskich.

Wieczory to zajęcia integracyjno- rekreacyjne, świetlicowe i muzyczne, gry planszowe
a także czytanie legend i opowieści tatrzańskich.

 

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.